Priser

Prisoversigt

Udover priserne herunder er der selvfølgelig mulighed for, at sammensætte personlige pakker, som fx kan bruges som barselsgave eller lignende. Sygesikringen “danmark” yder tilskud til jordemoderkonsultationer, fødselshjælp, ammehjælp og jordemoderbesøg.

Priser for slyngevejledning:

1 til 2 personer:
Pris for ca. 2 timers privatundervisning hos jer tilpasset jeres ønske og behov kr 1495,-

3 til 6 personer:
Prisen for 2 timers undervisning hos jer ialt kr.1795,-.

Læs mere om privat slyngevejledning her.

 

Priser for slyngevejledning i hold:

Der er også mulighed for at deltage i slyngevejledning i mindre grupper. Priserne ligger på kr 395-595,-. Du kan se kommende kurser her.

 

Priser for fødselsforberedelse:

Prisen for 2 private sessioner er kr 3.195,-. Er du medlem af Sygesikringen “danmark” kan du få tilskud til jordemoderydelser. Læs mere her.

Læs mere om fødselsforberedelse her.

 

Tilmelding til kurser er bindende.

Share