Slynger og det lille barns udvikling – det lidt nørdede indlæg

oxytocin, bæresele, slynge, jordemoder

Et lille barns udvikling er baseret på, at det har nogle omsorgspersoner det kan spejle sig i. Det bruger moderens ansigt som et slags socialt orienteringssystem. De afkoder verden og afstemmer deres følelser igennem os.

Spædbarnets følelser har som regulerende funktion, en omfattende betydning for barnets kognitive og sociale udvikling. Giver man barnet mulighed for, at registrere og regulere følelser i et kompetent system – ens ansigt – hjælper det dem til, at få en oplevelse af ”sig selv”, som i sidste ende vil være med til, at forme barnets bevidsthed. Barnets indlæringsmæssige, sociale udvikling og dets nysgerrighed udvikles af, at de kan følelsesmæssigt afstemme i forældrene. Er dette ikke tilgængeligt, udvikler barnet sig simpelthen ikke.
Da det lille barn er bedst til at stille skarpt på ca. 30 cm afstand, er det hensigtsmæssigt, at have barnet i denne afstand.  I en vikle i kyssehøjde giver man barnet mulighed for hele tiden, at se sin mors ansigt.  Samtidigt, kan barnet afskærme sig efter behov, når indtryk og stimuli bliver for meget.

Når man har kropskontakt øges mængden af oxytocin i ens blod. Oxytocin virker afstressende og beroligende. Man ved, at Oxytocin gør barnet bedre til, at aflæse ansigtsudtryk og derved deltage i sociale samspil og evnen til, at føle empati stiger.
Dyreforsøg viser, at meget tæt fysisk kontakt, øger mængden af oxytocinreceptorer i hjernen. Så hele oxytocin-systemet bedres altså ved tæt fysisk kontakt. Altså giver man barnet tæt fysisk kontakt fx ved at bære det, udskilles oxytocin og der skabes flere oxytocinreceptore i hjernen.

Der er stor forskel på børns evne i, at skifte mellem det sympatiske og det parasympatiske nervesystem. Jo bedre man er til at skifte mellem disse to, desto bedre er man til at håndtere stress. Evnen til at håndtere stress, er bedre hos børn, der har oplevet tæt fysisk kontakt ved fx at være blevet båret.

Tæt fysisk kontakt hjælper barnet til, at organisere sin søvn og sin vågne tilstand, så det primært befinder sig i stadierne stille søvn og stille årvågen, frem for urolig søvn og klynkende adfærd. Er barnet mest i en kombination af disse stadier, stille søvn og stille årvågen, kan man på den lange bane se en ca. 15% højere IQ, samt bedre evne til at håndtere stress. Ved tæt fysisk kontakt er barnet bedre i stand til at organisere sin søvn, så det primært er i disse hensigtsmæssige stadier.

Om motorikken

Når vi bærer vores barn, bevæger barnet sig sammen med os i slyngen. Dette stimulerer barnet motorisk.  Når barnet sidder i en slynge, er der muskelaktivitet og det følger moderens bevægelser og det er derved motorisk stimulerende, frem for hvis man ligger passivt på ryggen i en barnevogn eller sidder i en autostol.

Mange sanser stimuleres i det hele taget, når man sidder i en slynge bl.a.; følesansen, vestibulærsansen, og muskel-led sansen. Det er vigtigt, at disse sanser stimuleres, da det har afgørende betydning for udvikling, kropskoordination og kropsbevidsthed. Men også for læring, selvtillid og social kontakt.

Share